Search

Content

Σύσταση Ομάδας Κοινής Εκμετάλλευσης Παραγωγών

Υπεύθυνος κατάρτισης μελέτης /χρηματοδότησης/Σύστασης Ομάδας (η μοναδική στην Ήπειρο΄)

ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

Δημιουργήθηκε η πρώτη Ομάδας Κοινής Εκμετάλλευσης στην Ήπειρο με μέλη τρεις παραγωγούς από τον Παρακάλαμο, Κουκλιούς, και Μαζαράκι. Τις 29 Νοεμβρίου έγινε η παραλαβή και η παράδοση των μηχανημάτων από την Δ/νση Γεωργίας στους Παραγωγούς.

Η περιοχή του Δήμου Άνω Καλαμά που δραστηριοποιείται η ομάδα είναι παραμεθόριος και διαθέτει χιλιάδες στρέμματα ποτιστικού κάμπου. Παρόλα τα πρόβλήματα της παραμεθορίου , διατηρεί αρκετό νέο κόσμο και όπως έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι μια περιοχή που θα μπορούσε να αντέξει την παγκόσμια κρίση της Γεωργίας με τους σωστούς χειρισμούς και την σωστή υποστήριξη.

Ο Δήμος ως αγροτικός κατάρτισε εξ αρχής σχέδιο Αγροτικής ανάπτυξης και σ’ αυτό πέραν των συνεργασιών που πραγματοποιεί με το πανεπιστήμιο (διενήργησε εκτεταμένες εδαφολογικές αναλύσεις, προχώρησε στην μελέτη αλλαγής των σιτηρεσίων όλης της περιοχής αλλά και την αλλαγή της επίσημης βοσκοϊκανότητας της. Περιοχής) θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη οι συνενώσεις πάνω σε επιχειρηματικό επίπεδο των παραγωγών ώστε να αντέξουν στον ανταγωνισμό.

Ο κ. Δημήτριος Γκαρτζονίκας Επ/κός Συνεργάτης -Γεωπόνος κατίρτισε:
1.ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΟΚΕ)
2.ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΚΑΝ. 950/97 ( 797/85 – 2328/91 ) και υποβολή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Η αλματώδης αύξηση των ζωοτροφών και ιδιαίτερα των δημητριακών αύξησε σημαντικά το κόστος παραγωγής γάλακτος.

Σε παγκόσμια κλίμακα είναι αποδεδειγμένο ότι σημαντικό ρόλο στην ποιότητα γάλακτος – κρέατος διαδραματίζει η σωστή διατροφή του ζώου και κυρίως η ποιότητα αυτής. Όπως επίσης είναι γνωστή και η ανεπανόρθωτη ζημιά που προκάλεσε η χρήση ακαταλλήλων ζωοτροφών στις αγελάδες και στα πτηνά παλαιότερα.

Οι εκροές όμως λόγω κακού μάνατζμεντ των παραγωγών σε αγορά ζωοτροφών είναι μεγάλες.

Με την αγορά του ενσιρωτικού μηχανήματος:

1. (ΡΟΤΟΠΡΕΣΣΑ (ΜΗΔΙΚΗΣ) 3200 LRS

2. ΔΕΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ (ΜΗΔΙΚΗΣ) G200S

3. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ANGELONI CF 300

διασφαλίζεται τόσο η καλή ποιότητά του όσο και η παραγωγή φτηνού ενσιρώματος, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες της Ομάδας όλο τον χρόνο. Η διατροφή αγελάδων και προβάτων θα στηρίζεται ως ένα βαθμό στην χορήγηση ενσιρώματος και αυτό θα συμβάλει στο μέγιστο στη μείωση του κόστους διατροφής και του κόστους παραγωγής. Το ενσιρωτικό συγκρότημα, θα χρησιμεύσει για τις ανάγκες της ΟΚΕ σε μόνιμη βάση . Επιπλέον και εφόσον η κάλυψη των αναγκών της μονάδας της ΟΚΕ σε ενσίρωμα το επιβάλλει , το μηχάνημα θα προβαίνει στην ενσίρωση παραγωγής τρίτων αλλά προς όφελος της ΟΚΕ.

Πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις με παραγωγούς και απορροφήθηκε (λόγω της διστακτικότητας και δυσπιστίας που υπήρχε ) το 60% του ποσού δημιουργώντας όμως την πρώτη Ομάδα Κοινής Εκμετάλλευσης στην Ήπειρο.

Η ΟΚΕ ήταν η τελευταία που έγινε στην Ελλάδα και η απορρόφηση ήταν η τελευταία από το Β΄ ΚΠΣ.