Search

Content

'Εργο BIOSIS/ INTERREG III

Υπεύθυνος Εταίρου 7 της Πρότασης :ΒΙOSIS- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ , Δήμος Άνω Καλαμά, Πανεπιστήμιο Πατρών , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Περιφέρεια Πατρών , Περιφέρεια Ιωαννίνων, ΤΕΙ Άρτας.
ΦΩΤΟ :Συνάντηση εταίρων στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Tο Έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ -ΙΤΑΛΙΑ, Άξονας 2, Μέτρο 2.1 και συγχρηματοδοτείθηκε κατά 75% από το ΕΤΠΑ και 25% από Εθνικούς Πόρους

Ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντήζελ από ενεργειακέςκαλλιέργειες και αξιοποίηση των παραπροϊόντων - "BIOSIS"
Sviluppo di un sistema per la produzione integrata di biodiesel, da
produzioni agricole e dallo sfruttamento di sottoprodotti

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LECCE

3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

7. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

Αντικείμενο του έργου: η ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντήζελ από ενεργειακές καλλιέργειες με ταυτόχρονη εκμετάλλευση των παραγόμενων παραπροϊόντων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Απουλίας της Ιταλίας. Σκοπός είναι η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο από το πετρέλαιο, η ενίσχυση του πρωτογενούς αγροτικού τομέα και η προστασία του περιβάλλοντος. Το προτεινόμενο έργο υλοποιήθηκε σε δέκα συντονισμένες ενέργειες (δράσεις) που αφορούν στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και στην προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες των εμπλεκόμενων Περιφερειών, στην ανάπτυξη σε πιλοτική κλίμακα μιας πλήρους μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμου, στην εκπόνηση πλήρους οικονομοτεχνικής μελέτης για την ανάδειξη της βιωσιμότητας της προτεινόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην εκπαίδευση προσωπικού και στην διάχυση/προβολή των αποτελεσμάτων καθώς και της γενικότερης ενημέρωσης του κοινού για τα πολλαπλά οφέλη της νέας τεχνολογίας. Οι παραπάνω ενέργειες δίνουν την δυνατότητα στα εμπλεκόμενα περιφερειακά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Κέντρα να αποκτήσουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και υποδομές που είναι αναγκαίες για την περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την μελλοντική εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειακών επιχειρήσεων και της ευρύτερης οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης των περιφερειών.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2008
Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος:
Ημερίδα ενημέρωσης για τα Βιοκαύσιμα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παραγωγής Βιοντήζελ από Ενεργειακές Καλλιέργειες και Αξιοποίηση των Παραπροϊόντων» είναι το θέμα της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στον Πολυχώρο ΠΟΛΙΤΕΙΑ (κλειστό θέατρο), την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 9:00, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «BIOSIS» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA Ελλάδα-Ιταλία. Το πρόγραμμα BIOSISέχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντήζελ από ενεργειακές καλλιέργειες, με ταυτόχρονη εκμετάλλευση των παραγόμενων παραπροϊόντων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Απουλίας της Ιταλίας. Σκοπός είναι η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από το πετρέλαιο σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, η ενίσχυση του πρωτογενούς αγροτικού τομέα και η προστασία του περιβάλλοντος. Αναφερόμενος στις δράσεις του συγκεκριμένου έργου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σπύρος Σπυρίδων τόνισε ότι «Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως είναι τα βιοκαύσιμα, αποτελούν μια πρόκληση για την Ελλάδα, καθώς μέσα από την έρευνα και την πρόοδο της σχετικής τεχνολογίας δίνεται η δυνατότητα στη χώρα μας να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε έναν τομέα -τον τομέα της ενέργειας- όπου μέχρι σήμερα βρισκόταν σε μειονεκτική θέση. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στην οποία αναλογεί το 8,6% των καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας, τέτοια έργα δίνουν την δυνατότητα στους αγρότες να αξιοποιήσουν τη γη τους με νέες μεθόδους, παράγοντας σύγχρονα και οικονομικώς αποδοτικά προϊόντα». 


 Το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως ακολούθως:
- 9:00 – 9:15 Προσέλευση – Εγγραφή Συνέδρων
- 9:15 – 9:30 Έναρξη Εργασιών / Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, κ. Σπύρου Σπυρίδων / Χαιρετισμοί Επισήμων
- 9:30 – 9:45 Βιοκαύσιμα: Νομοθεσία – Προοπτική / Εισηγητής: Δημήτρης Μπαμπίλης, Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Φυτικής Παραγωγής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- 9:45 – 10:00 Περιγραφή του έργου BIOSIS / Εισηγητής: Γεράσιμος Λυμπεράτος, Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Συντονιστής του έργου BIOSIS
- 10:00 – 10:15 Η ευθύνη μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής Κοινωνίας απέναντι στην Κλιματική Αλλαγή / Εισηγητής: Στάθης Παπαχριστόπουλος, Xημικός Μηχανικός Μsc, E.Ε ΠΤΑ–ΠΔΕ, ΠΣΧΜ Νοτ/κής Ελλάδας
- 10:15 – 10:30 Αγροβιοδυναμική Διαχείριση Ενεργειακών Καλλιεργειών / Εισηγητής: Κώστας Αγγελόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Tμ. Βιολογίας Παν/μίου Πατρών
- 10:30 – 10:45 Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Εισηγητές: Χρήστος Τζομάκας – Αθηνά Θεοδωρακοπούλου, ΠΤΑ-ΠΔΕ
- 10:45 – 11:00 Ερευνητικές Εμπειρίες από την Καλλιέργεια Ενεργειακών Φυτών στην Ήπειρο / Εισηγητής: κ Γεώργιος Μάνος, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου
- 11:00 – 11:15 Πειραματικές Ενεργειακές Καλλιέργειες στο Δήμο Άνω Καλαμά / Εισηγητές: Δημήτρης Γκαρτζονίκας (Γεωπόνος) – Αγγελική Πανταζή (Γεωπόνος)
- 11:15 – 11:30 «Oleaginous Crops for Biodiesel Production: Experiences in Salento Area (Apulia, Italy)» (Ελαιοδοτικές Καλλιέργειες στην Περιφέρεια της Απουλίας) / Εισηγητής: Antonio Cerfeda, Περιφέρεια της Απουλίας
- 11:30 – 11:45 Καφές
- 11:45 – 12:00 Support Center Περιφέρειας Ηπείρου / Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Περιφέρεια Ηπείρου
- 12:00 – 12:15 Βιοτεχνολογική Παραγωγή Ελαίου με Ζύμωση Στερεάς και Ημιστερεάς Κατάστασης / Εισηγητής: Δημήτρης Βαγενάς, Αν. Καθηγητής Τμ. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Παν/μίου Ιωαννίνων
- 12:15 – 12:30 Βιοτεχνολογική Παραγωγή Βιοντήζελ και Αξιοποίηση των Παραπροϊόντων / Εισηγητής: Γεώργιος Αγγελής, Αν. Καθηγητής Τμ. Βιολογίας Παν/μίου Πατρών
- 12:30 – 12:45 Τεχνοοικονομική Ανάλυση Παραγωγής Βιοντήζελ / Εισηγητής: Ιωάννης Κούκος, Επίκ. Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών Παν/μίου Πατρών
- 12:45 – 13:00 Παραγωγή Βιοντήζελ στη Δυτική Ελλάδα / Εισηγητής: Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος, Μηχανολόγος ΜηχανικόςMsc, Στέλεχος Εταιρείας Π.Ν. Πέττας ΑΕΒΕΕ
- 13:00 – 13:30 Συζήτηση – Συμπεράσματα
- 13:30 – 14:30 Γεύμα